Developments shaping the Future
Welke ontwikkelingen zullen de toekomst van marketing gaan vormen de komende paar jaar? Klaas schetst een beeld van zijn visie voor de trends van 2017 en daarna. Lees meer over Klaas zijn point of view in Tijdschrift voor Marketing hier.