Dierzorgcentrum Gooische nest
Dierenasiel Crailo en Dierenambulance Gooi- & Vechtstreek kampen met een tekort aan ruimte en verouderde faciliteiten om de benodigde dierzorg in de regio te kunnen bieden. Ze willen daarom de krachten bundelen en een nieuw dierzorgcentrum realiseren. Wij kregen de opdracht om een naam, visuele stijl, tone-of-voice en creatieve strategie te bedenken om zo veel mogelijk donaties op te halen voor het nieuw te bouwen dierzorgcentrum.
NAAMONTWIKKELING: GOOISCHE NEST
Om tot een geschikte naam voor het dierzorgcentrum te komen, hebben we eerst gekeken naar de kernwaarden van de organisatie en de belangrijkste aspecten van het project. Dierenwelzijn en regionale betrokkenheid stonden hierbij centraal. We zochten naar een naam die een gevoel van geborgenheid en veiligheid zou uitstralen voor de dieren en tegelijkertijd de verbondenheid met de Gooi- & Vechtstreek zou benadrukken.
HUISSTIJLONTWIKKELING & MANIFEST
De huisstijl is zowel aantrekkelijk als toegankelijk voor een breed publiek. We hebben gekozen voor een positieve, kleurrijke en speelse huisstijl. Het logo illustreert dit door het vrolijke gezicht van een hond die direct een lach op je gezicht tovert. In uitingen komen de verschillende dieren die opgevangen kunnen worden in het Gooische Nest terug. Met spreekballonnetjes doen zij zelfs zo nu en dan hun zegje. We geloven dat deze positieve benadering én het inspelen op het samengevoel het meest effectief is om donaties te werven.

De campagne is inmiddels afgetrapt met een manifest in alle lokale bladen in de regio. Daarin wordt duidelijk dat er nu echt wat gedaan moet worden voor de dieren in de regio. Ondanks de urgentie van de situatie, willen we mensen met een glimlach aanmoedigen een genereuze donatie te doen.

Meer weten of ook iets bijdragen? Dat kan op gooischenest.nl