Glaspoort internet
Energize verzorgt de branding en naamgeving
Het merkactivatiebureau Energize werd aangetrokken om de positionering en identiteit van het nieuwe merk scherp te krijgen. 
Internet voor iedereen
In werksessies met alle stakeholders is de brand foundation verder uitgewerkt en werd de naam Glaspoort en de bijbehorende merkidentiteit ontwikkeld en doorvertaald naar een website en communicatiemiddelen.

In de gezamenlijke sessies kwam duidelijk de drive van alle betrokkenen naar voren: zij willen zich hard gaan maken voor de aanleg van glasvezel, juist op die plekken waar dat nu nog niet voor de hand ligt. Echt glasvezel voor iedereen dus. In de naamgeving en positionering hebben we dat gevat in de naam 'Glaspoort': we zetten de poort naar glasvezel, en daarmee de hele wereld, open voor iedereen.
Uitwerking & middelen
De uitrol van glasvezel internet via Glaspoort zal worden ondersteund met lokale activatie middelen zoals DM's en bouwborden in de gemeentes. Zodra de eerste projecten van start gaan, kunnen consumenten en bedrijven via de postcode-checker op glaspoort.nl zien of Glaspoort ook bij hen in de buurt langskomt.